lífsþróttur2.jpg (32513 bytes) Fiskvinnsla - Önnur vinnsla

Geislun matvæla

 1. Int.Consult.Group Food Irradiation

Fræðsluefni

 1. Upplýsingaveita-Rf

Aukaafurðir

 1. Lærebok i utnyttelse av bioprodukter (Fra utkast til inntekt)-Rubin
 2. ØKT OMSETNING AV BIPRODUKTER AV
  SJØMAT TIL KONSUM. Rapport nr. 4607/113. Rubin
 3. Plakaten ”Slik kan vi utnytte HELE FISKEN”-Rubin
 4. Håndtering og innsamling av fiskeskinn til gelatinproduksjon-Rubin
 5. Oppsummering av work-shop. Marine biprodukter – markedsmessige og industrielle perspektiver.-Rubin
 6. Industriell utvikling av marine biprodukter. Synliggjøring av forretningsmessige muligheter.-Rubin
 7. Statusrapport om utnyttelse av fiskehoder finnes hos RUBIN-Rubin
 8. Rapport fra litteraturgjennomgang finnes hos RUBIN-Rubin
 9. Markedsanalyse av fiskegelatin-Rubin
 10. Fish waste in Japan-Rubin
 11. Praktisk kvalitetsstyring ved utnyttelse av biprodukter fra fiskeoppdrett.-Rubin
 12. Aksjon Nord-Norge. (Miljøvennlig håndtering av biprodukter i fiskeindustrien. 29s.-Rubin
 13. Ilandføring av biprodukter fra fangstleddet. (Samarbeidsløsninger i Båtsfjord) 43s.-Rubin
 14. Produkter fra torskeslo. (Kildesortering, produksjon og markedsarbeid) 27s.-Rubin
 15. Marked for biprodukter til konsum i Asia. (Forstudie) 43s. -Rubin
 16. Olje fra lakseavskjær til hermetikkindustrien. (Forsøk med ulike produksjons-og lagringsbetingelser) 17s.-Rubin
 17. Markedsundersøkelse av torskekinn i norske restauranter. 39s.-Rubin
 18. Kartlegging av biprodukter i fiskeflåten. 29s.-Rubin
 19. Partering og kommersiell utnyttelse av fiskehoder. 71s.-Rubin
 20. Havgående fiskefartøyer. Håndtering og ilandføring av biprodukter. 130s.-Rubin
 21. Utnyttelse av biprodukter ombord i Eldborgtrål. (Forprosjekt)-Rubin
 22. Utnyttelse av matavfall. (Status, flaskehalser, utviklingsmuligheter) 19s.-Rubin

Vinnsla á fiskroði

 1. Sjávarleður hf.

 2. Leðuriðjan Atson ehf.

Önnur vinnsla

 1. Upplýsingaveita Rf
 2. Northice 
 3. FresherunderPressure.com
 4. Fish for caterers and friers - Torry
 5. Delicatessen fish products - Torry
 6. Cook-freeze fish products - Torry
 7. Minced fish - Torry
 8. Fish protein concentrate (1969)-Torry
 9. Fish silage (1974)-Torry
 10. UTNYTTELSE AV FISKEBIPRODUKTER I JAPAN
 11. A STUDY OF THE OPTIONS FOR UTILIZATION OF BYCATCH AND DISCARDS FROM MARINE CAPTURE FISHERIES-FAO
 12. Utvikling av beinseparator for torskeavskjær. 16s.-Rubin

Vinnsla hrogna

 1. Meðhöndlun á hráefni.......Viðauki 4.  Bolfiskhrogn og lifur
 2. Processing Cod Roes - Torry
 3. BC Spawn on Kelp
 4. Sterlingcaviar
 5. Caviar Emptor
 6. Caspian-caviar
 7. Arctic Uni AS
 8. Effect of high electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes.

Meltuvinnsla

 1. Stiftelsen RUBIN
 2. Waste from processing aquatic animals and animal products - FAO
 3. Fermented fish in Africa- A study on processing marketing and consumption - FAO
 4. Fish silage - Torry
 5. Videreforedling av ensilasje ombord i Tenor. Dokumentasjon av kvalitet, prosess og økonomi- Rubin
 6. Råensilasje i produksjon av spesialkvalitet fiskemel-Rubin
 7. Utprøving av lakseensilasje-konsentrat i Kina-Rubin
 8. Ny analysemetode for antibiotikarester i ensilasje. 18s.-Rubin
 9. Mikrobiologiske analyser av antibiotika i ensilasje 1995. 11s._Rubin
 10. Oppgradering av ensilasjeprodukter 9s.-Rubin
 11. Prosesskontroll ved oppkonsentrering av ensilasje. (Bruk av "nær infrarød spektroskopi" (NIT-analyse) 25s.-Rubin
 12. Håndbok i ensilering 70s.-Rugin
 13. Beinseparator for ensilasje. (Utprøving ved Bjugn Industrier A/S) 7s.-Rubin

Vinnsla á þörungum

 1. A guide to the seaweed industry. FAO Fisheries Technical Paper 441, 2003

Kæsing/verkun

Sushi

 1. Sushismiðjan ehf.
 2. Candysushi.com
 3. Hissho Sushi
 4. Sushifaq
 5. Sushi Page
 6. Sushi
 7. Sushi Links
 8. Sushi in New York
 9. TheSushibar.com

 

Lýsisafurðir

 1. Lýsi
 2. Hydro Pronova AS
 3. Cod liver oil
 4. Utnyttelse av fryst lever fra havgående fiskeflåte (Forprosjekt) 11s.-Rubin
 5. Meðhöndlun á hráefni.......Viðauki 4.  Bolfiskhrogn og lifur

 

 

 

Fræðigreinar (Þessar skrár opnast í Acrobat reader.  Flestar skránna eru undir 200 kb, en aðrar geta verið yfir 500 kb og getur því verið nokkur bið á því að þær opnist).